Portfelj. Aristovwed — Vjenčani fotograf u Crnoj Gori i Hrvatskoj
Portfelj. Aristovwed — Vjenčani fotograf u Crnoj Gori i Hrvatskoj